Liesbeth Homans pleit voor aanpassingen aan inburgering in het kader van gezinshereniging en asielzoekers

Door Liesbeth Homans op 31 maart 2019, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie

In het VRT-programma ‘De zevende dag’ pleitte Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans vandaag voor aanpassingen aan de inburgering in het kader van gezinshereniging en de asielprocedure. Op het vlak van gezinshereniging pleit Liesbeth Homans ervoor dat personen die naar Vlaanderen willen komen in het kader van gezinshereniging of -vorming, eerst moeten slagen voor een basisexamen Inburgering in het land van herkomst. Voor asielzoekers wil Liesbeth Homans pas starten met een inburgeringstraject wanneer ze erkend zijn als vluchteling.

 

Liesbeth Homans beklemtoont niet per sé tegen gezinshereniging te zijn, maar waarschuwt er wel voor dat gezinshereniging onze samenleving niet onder druk mag zetten. En dat is vandaag helaas wel het geval. Bijna de helft van de niet-EU-migratie kadert in gezinshereniging. Wanneer we een moeilijke integratie zien van personen van buitenlandse herkomst, is deze veelal te wijten aan een lage scholingsgraad, taalachterstand, een grote afstand ten aanzien van onze waarden en normen,… “Voor een goed functionerende samenleving, is het belangrijk dat personen die naar Vlaanderen willen komen al een zekere kennis hebben van onze waarden en normen, ik denk dan bijvoorbeeld aan de gelijkheid tussen man en vrouw, aan onze aanvaarding van holebi’s of aan het gegeven dat vrouwen hier ook kunnen en mogen participeren aan de arbeidsmarkt, en een klein mondje Nederlands spreken. Dit zal hun integratieproces versnellen eens men in Vlaanderen is,” aldus Liesbeth Homans. Daarom pleit Liesbeth Homans ervoor om personen in het kader van gezinshereniging een basisexamen ‘kennis van de Vlaamse samenleving’ én van de Nederlandse taal (op het niveau A1) te laten doen in het thuisland. Het cursusmateriaal kan ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid, maar de examens zelf zijn wel betalend. “We zien nog vaak dat mensen, die zelfs hier geboren zijn, een bruid importeren uit het buitenland. Welnu, wanneer, bijvoorbeeld, importbruid Fatima niet slaagt in de inburgeringstest, zal ze niet naar Vlaanderen kunnen komen.”

 

Voor asielzoekers pleit Liesbeth Homans ervoor om geen inburgeringstrajecten meer op te starten gedurende de asielprocedure. “Het gaat hier over een groep van mensen waarvan het nog helemaal niet zeker is of ze wel in Vlaanderen mogen blijven”, aldus Liesbeth Homans. “Ik denk dat we deze mensen een fout signaal geven door hen al te laten inburgeren, terwijl ze enkele maanden later misschien worden uitgewezen. Bovendien betalen we die inburgeringstrajecten vanuit de Vlaamse begroting. Voor de inburgeraar zelf zijn ze gratis. Het is natuurlijk geen verstandige besteding van de middelen wanneer je als overheid geld uitgeeft aan inburgering voor iemand die hier misschien helemaal niet mag blijven.”

 

U kan het volledige gesprek met Liesbeth Homans in 'De zevende dag' hier bekijken.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is