Ledencongres N-VA keurt VVV-akkoord goed

Door N-VA op 24 juli 2014, over deze onderwerpen: NV-A, Verkiezingen 2014
Ledencongres N-VA keurt VVV-akkoord goed

Het partijcongres van de N-VA, het hoogste partijorgaan, keurde vanavond met overgrote meerderheid de deelname aan de Vlaamse Regering en het Vlaams regeerakkoord goed. Naderhand duidde de partijraad Geert Bourgeois aan als minister-president. Ook Liesbeth Homans, Ben Weyts en Philippe Muyters werden door de partijraad voorgedragen als minister. Jan Peumans werd voorgedragen als voorzitter van het Vlaams Parlement.

Het VVV-akkoord werd door de N-VA-leden uitvoerig bediscussieerd. Het congres beseft dat Vlaanderen voor budgettair moeilijke tijden staat en dat er inspanningen zullen moeten worden geleverd. Dankzij die inspanningen is er na enkele jaren echter weer ruimte om te investeren in de economie en de zorg. Want welvaart en welzijn zijn de topprioriteiten van deze Vlaamse Regering.

Het ledencongres van de N-VA is ervan overtuigd dat het Vlaams regeerakkoord een echte verandering vooropstelt. Een kleine, slagkrachtige overheid met minder overheidsbeslag, minder regels en lasten en meer ruimte voor investeringen, dat is volgens het N-VA-congres het recept om Vlaanderen vooruit te helpen. En dat is ook de samenvatting van het regeerakkoord.

Na de goedkeuring van het regeerakkoord en de regeringsdeelname door het congres, duidde de partijraad ook de N-VA-ministers in de nieuwe Vlaamse Regering aan:

Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Liesbeth Homans: viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Als bijlage vindt u een korte ‘bio’ van de N-VA-ministers en de parlementsvoorzitter.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is