Leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie leggen eed af bij Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans

Door Liesbeth Homans op 7 november 2019
Eedaflegging Vaste Nationale Cultuurpactcommissie

Het Vlaams Parlement verkoos in zijn plenaire vergadering van woens­dag 23 oktober 2019 de Nederlandstalige vaste leden en plaats­vervangende leden en één lid met adviserende stem van de Vas­te Nationale Cultuurpactcommissie. Op donderdag 7 november legden deze leden in handen van Liesbeth Homans, voorzitter van het Vlaams Parlement, de eed af.

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie waakt over de juiste toepassing van het Cultuurpact. Dit Cultuurpact bevat een reeks regels voor het cultuurbeleid en heeft tot doel mensen en verenigingen te betrekken bij culturele projecten en discriminatie ten aanzien van bepaalde strekkingen of verenigingen uit te sluiten. De commissie onderzoekt alle klachten van personen of verenigingen die vinden dat ze op cultureel vlak worden gediscrimineerd en brengt ook adviezen uit bij overtreding van het Cultuurpact.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is