Kwetsbare huurders voortaan rechtstreeks benaderd om dak kostenloos te laten isloleren

Door Liesbeth Homans op 3 juli 2013, over deze onderwerpen: Huren

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement keuren vandaag een voorstel tot decreet goed dat netbeheerders de mogelijkheid biedt om de sociaal zwakkeren rechtstreeks te benaderen met het aanbod om het dak kosteloos te laten isoleren. Om redenen van vertrouwelijkheid en privacy is dat nu onmogelijk. Vlaamse volksvertegenwoordigers Bart Martens (sp.a), Liesbeth Homans (N-VA) en Valerie Taeldeman (CD&V) - indieners van het decreet - hopen op die manier een moeilijk te bereiken doelgroep mee te laten genieten van de financiële voordelen van energiebesparende investeringen.

Door premies van de Vlaamse overheid worden mensen aangemoedigd te investeren in energiebesparende maatregelen, maar kwetsbare huurders zijn een moeilijk te bereiken groep.

Nochtans hebben zij er het meest baat bij. De huurder kan de investering niet bekostigen en de eigenaar-verhuurder geniet niet van de verlaagde energiefactuur als hij de investering zelf financiert. 

Als extra duwtje voor deze prioritaire doelgroep voorziet de Vlaamse overheid een gratis energiescan1 en een gunstige sociale dakisolatiepremie2.

De Vlaamse regering wil zo 3.000 daken per jaar isoleren en trekt hier 6 miljoen euro voor uit. Ondanks diverse campagnes zien we dat het verhoopte succes uitblijft. Tot begin april werden slechts 115 daken met een sociale dakisolatiepremie geïsoleerd. Daarom willen Bart Martens, Liesbeth Homans en Valerie Taeldeman dat de distributienetbeheerders of organisaties die in hun opdracht werken, de doelgroep rechtstreeks kunnen benaderen. Doordat distributienetbeheerders enkele verplichtingen van sociale aard opgelegd krijgen, weten zij in zeer grote mate wie tot de categorieën van de doelgroep behoort. Zij kennen de beschermde klanten, de actieve budgetmeterklanten en de mensen die uitgenodigd worden op een LAC. Ze beschikken nuttige info maar de energieregelgeving stelt dat de netbeheerders die informatie niet mogen gebruiken bij het uitoefenen van hun activiteiten om redenen van vertrouwelijkheid en privacy.
De Vlaamse meerderheidspartijen dienen vandaag een decreetsvoorstel in om die regels te versoepelen. Om de privacy van betrokken personen toch nog te beschermen zal de versoepeling slechts strikt voorwaardelijk kunnen gebeuren.
 
"Het gaat om enkele tienduizenden kwetsbaren die wij op die manier rechtstreeks kunnen benaderen om bijvoorbeeld kosteloos het dak te laten isoleren. Hiermee hopen wij de doelstelling van 3.000 projecten per jaar te halen. Ook de eigenaar die zijn woning verhuurt aan iemand uit de doelgroep heeft goede redenen om nu gebruik te maken van deze maatregel. Hij kan met weinig geld, vaak kosteloos, het dak laten isoleren en het eventuele saldo inbrengen voor belastingsvermindering van 30%. Vanaf 2020 wordt dakisolatie verplicht bij verhuur en vallen de financiële tegemoetkomingen weg, dus waar wacht men nog op?", aldus Martens, Homans en Taeldeman.
 
 
1 Energiescan. Met de energiescan krijgt de bewoner gratis advies om zijn energiekosten te verminderen. De energiescanner plaatst ook gratis energiebesparende materialen zoals een spaardouchekop, spaarlampen, radiatorfolie of buisisolatie ter waarde van 20 euro. Tot slot helpt de energiescanner de bewoner bij het vinden van de voordeligste energieleverancier.
 
2 Sociale dakisolatiepremie. Voor huurwoningen bewoond door iemand uit de prioritaire doelgroep is er een extra hoge sociale dakisolatie van 23 euro/m2 (standaardpremie 6 tot 8 euro/m2). Een projectpromotor begeleidt zowel verhuurder als huurder bij de voorbereiding en uitvoering van de werken, in feite hoven zij zelf niks te doen. In ruil wordt van de verhuurder verwacht dat hij de huurprijs niet verhoogt en het huurcontract niet voortijdig opzegt. Wanneer de sociale dakisolatiepremie de kosten niet volledig dekt, dan wordt de eigenaar-verhuurder gevraagd om het restbedrag zelf te betalen. Deze restfactuur is voor 30% fiscaal aftrekbaar. In de praktijk moet de verhuurder slechts in zeer beperkte mate bijleggen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is