Inburgering vraagt maatwerk: Vlaamse pilootprojecten in oktober van start

Door Peter Wouters op 30 september 2015, over deze onderwerpen: Nederlands leren, Inburgering
Inburgering vraagt maatwerk: Vlaamse pilootprojecten in oktober van start

Tussen 2014 en 2020 investeert het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie liefst 12 miljoen euro in Vlaamse integratieprojecten. Dat vernam Vlaams Parlementslid Peter Wouters van de bevoegde minister Liesbeth Homans. Vlaanderen cofinanciert die projecten, die vooral gericht zijn op laaggeletterde vrouwen met jonge kinderen en op 16- tot 18-jarige nieuwkomers. “Inburgering vraagt immers maatwerk”, aldus Homans. Op 1 oktober gaan de eerste pilootprojecten van start. Nadien wil de minister het aanbod structureel verankeren binnen het Agentschap Integratie en Inburgering.

Na de toezegging over het bedrag van 12 miljoen euro aan Europese middelen lanceerde minister Homans meteen twee projectoproepen. Voor elk van beide zijn acht pilootprojecten goedgekeurd over heel Vlaanderen. Daarvoor komt anderhalf miljoen euro uit het Europese fonds en een half miljoen vanuit Vlaanderen. De goedgekeurde projecten gaan van start in oktober en lopen tot eind dit jaar. Over de andere Europese middelen moet nog beslist worden.

Niemand achterlaten

“De pilootprojecten moeten de kennismaking met het Nederlands en het inburgeringstraject zeer laagdrempelig maken voor specifieke doelgroepen”, verduidelijkt Wouters. “Op die manier kunnen we hen betrekken bij de Vlaamse gemeenschap. Het is niet de bedoeling om hen te betuttelen, maar integendeel net om hen weerbaar te maken en te integreren in onze samenleving. En hoewel al langer over deze proefprojecten werd beslist, zijn ze ook zinvol met het oog op de vluchtelingeninstroom die we momenteel kennen.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is