Grond- en Pandendecreet: N-VA roept ministers op om sociale principes overeind te houden

Door Liesbeth Homans, Marc Hendrickx op 7 november 2013, over deze onderwerpen: Een huis kopen, Wonen in eigen streek, Een huis kopen, Wonen in eigen streek, Een huis kopen, Wonen in eigen streek

Vlaanderen mag niet langer een ‘band met de gemeente’ eisen, en verkavelaars niet opleggen een deel van hun gronden voor sociale woningen te bestemmen na een beslissing van het Grondwettelijk Hof. Liesbeth Homans en Marc Hendrickx vragen actie van minister Van den Bossche.

De N-VA blijft onverkort achter de principes en doelstellingen van Wonen In Eigen Streek staan en dringt aan op actie. Wonen In Eigen Streek (een N-VA-voorstel) geeft minder kapitaalkrachtige inwoners de kans om in eigen streek te blijven wonen. In mei van dit jaar verzekerde de minister van wonen nog dat ze een oplossing zou hebben, nog vóór de uitspraak van het Grondwettelijk Hof.

Het Hof vernietigt ook de regeling die verkavelaars oplegt om een deel van hun gronden te bestemmen voor sociale woningen. Volgens de N-VA was deze maatregel een hefboom om het aanbod aan sociale huisvesting te verhogen, door de private sector te betrekken.

"In 2014 zou er een evaluatie komen van het decreet. Wij vragen om deze met spoed te versnellen", besluiten Homans en Hendrickx.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is