Gespreksronde met monitoringcommissie van Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa

Door Liesbeth Homans op 9 maart 2022
Monitoringcommissie raad van Europa

Op 9 maart 2022 ontving parlementsvoorzitter Liesbeth Homans samen met de tweede ondervoorzitter van de commissie Binnenland van het Vlaams Parlement de monitoringcommissie van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. De monitoringcommissie bereidt de rapporten voor over de toestand van de lokale en regionale democratie in de lidstaten. Het kader dat daarbij gehanteerd wordt is het Europees Handvest voor Lokale Autonomie dat in 2004 door België geratificeerd werd. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is