Extra investering van 30 miljoen euro in digitalisering van Vlaamse overheid

Door Liesbeth Homans op 30 maart 2015, over deze onderwerpen: Bestuurszaken

PERSBERICHT

VLAAMS MINISTER VAN bestuurSZAKEN LIESBETH HOMANS

27 maart 2015

Vlaamse regering keurt plan ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ goed

Extra investering van 30 miljoen euro in digitalisering van Vlaamse overheid

Op voorstel van Vlaams minister Liesbeth Homans keurde de Vlaamse regering vandaag de conceptnota ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ goed. De conceptnota zet de krijtlijnen uit om met de Vlaamse overheid een digitale sprong voorwaarts te maken. Naast de bestaande investeringen in ICT, trekt de Vlaamse regering een bijkomend budget van 30 miljoen euro aan investeringen voor digitalisering uit. Het gaat hierbij om hefboominvesteringen die ervoor moeten zorgen dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven tegen 2020 door toedoen van digitalisering efficiënter en klantvriendelijker wordt.
 

‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ is een uitgesproken ambitie van het regeerakkoord 2014 – 2019. Tegen 2020 alle interacties met de overheid digitaal én een verregaande vereenvoudiging en digitalisering van de werking van de overheid, zijn twee van de concrete doelstellingen die aan deze ambitie vorm moeten geven. De dienstverlening aan burgers en bedrijven moet door toedoen van digitalisering efficiënter en klantvriendelijker worden.

De huidige dienstverlening op basis van papieren formulieren en processen wordt grondig herdacht en vereenvoudigd. Het nadenken vanuit de leefwereld van de gebruikers en op die manier naar de dienstverlening van de Vlaamse overheid kijken is een essentiële stap. De overheid volgt daarbij het “vraag niet wat je al weet” principe. En er is bijzondere aandacht voor zij die minder gemakkelijk contact maken met de overheid. Hierbij vormt de automatische rechtentoekenning het belangrijkste sluitstuk: zeker voor de zwaksten in de samenleving betekent digitalisering van de overheid een enorme stap vooruit wanneer ze hierdoor automatisch bepaalde rechten toegekend krijgen.

Naast de bestaande investeringen in ICT, trekt de Vlaamse regering hiervoor een bijkomend budget van 30 miljoen euro aan investeringen voor digitalisering uit. Daarbij kunnen er vanuit alle departementen van de Vlaamse overheid projecten worden voorgesteld die tot een radicale verbetering van de dienstverlening zullen leiden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is