De faciliteitengemeenten behoren tot Vlaanderen en vallen dus onder de Vlaamse regelgeving

Door Liesbeth Homans op 19 oktober 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft met verbazing kennis genomen van de aanbevelingen van het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa. “Met deze aanbevelingen toont men aan weinig tot niets van de ingewikkelde Belgische constructie af te weten”, aldus minister Homans.   

 

In 2014 vond er nog een uitgebreide en diepgaande monitoringmissie plaats op het vlak van lokale democratie in Vlaanderen. Die monitoringmissie leidde tot een degelijk onderbouwd en positief rapport over de lokale democratie in Vlaanderen.

In 2016 werd besloten een nieuwe monitoringmissie te sturen naar Vlaanderen. De manier waarop hierover werd besloten en ook het juiste onderwerp van de missie, bleef zeer vaag en ontransparant.

 

Minister Homans: “Ik heb tegen deze gang van zaken overigens met een formele brief protest aangetekend bij de Raad van Europa. Zo zou de nieuwe monitoringsmissie er zijn gekomen na een klacht van dhr. Damien Thiéry maar ondanks mijn verzoek, werd deze klacht mij nooit bezorgd. Normaal is er in een monitoringmissie een goede afstemming over het programma, dat was bij deze missie totaal niet het geval. Bovendien gaat de missie over taalaangelegenheden, terwijl het Handvest inzake Lokale Autonomie geen enkele bepaling met betrekking tot taal bevat”.

 

Over de grond van de zaak beklemtoont minister Homans dat er vandaag in alle Vlaamse gemeenten een benoemde burgemeester is. “De reden waarom er in Linkebeek lang geen benoemde burgemeester is geweest, is niet te zoeken in slechte procedures, maar in de houding van dhr. Thiéry. De tweetalige Algemene Vergadering van de Raad van State heeft de niet-benoeming overigens herhaaldelijk bevestigd”, aldus minister Homans.

 

“Iedereen moet er zich van bewust zijn dat onze taalwetgeving één geheel is van doorheen de tijd zorgvuldig opgebouwde evenwichten. De Raad van Europa heeft dat duidelijk niet begrepen”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is