Antwerpen en Keulen ondertekenen samenwerkingsovereenkomst om expertise uit te wisselen rond radicalisering en extremisme

Door Liesbeth Homans op 21 maart 2019, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie

Op initiatief van Vlaams minister van Integratie en Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) werd er vandaag in Düsseldorf, in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken Herbert Reul (CDU), een samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de stad Antwerpen en Keulen om kennis en expertise uit te wisselen rond de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. 

“Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen werken al langer samen rond de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. Beide regio’s tellen heel wat ‘Foreign Terrorist Fighters’ en worden geconfronteerd met ernstige terroristische dreiging en gewelddadig extremisme, vaak vanuit IS-hoek. Het is immers belangrijk dat er goede praktijken en succesvolle strategieën uitgewisseld worden”, aldus minister Homans.

 

‘Wegweiser’ & ‘Ceapire’

 

Zowel Noordrijn-Westfalen als Vlaanderen voeren een beleid ter preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. Aan beide zijden lopen er in dat verband verschillende initiatieven.

 

In Noordrijn-Westfalen loopt het preventieprogramma 'Wegweiser', dat jongeren begeleidt die contact zoeken met extremistische kringen. Het programma werkt met lokale contactpunten die betrokkenen, ouders, familieleden en de bredere sociale omgeving adviseren. Eén van deze contactpunten wordt beheerd door de ‘Arbeiterwohlfahrt’, een organisatie uit het welzijnswerk, in Keulen.

 

CEAPIRE (Centrum voor Expertise en Advies inzake Preventie en Interventie met betrekking tot Radicalisme en Extremisme) is een Antwerpse organisatie, opgericht door enkele jonge moslims, gespecialiseerd in de aanpak van islam-extremisme. In dat kader begeleiden ze jongeren die geradicaliseerd zijn, bieden ze vormingen rond islam-extremisme aan voor eerstelijnswerkers en maken ze ook gerichte ‘tegenverhalen’ die het extremistisch discours ondermijnen. Zij worden door de Stad Antwerpen ingeschakeld in de lokale aanpak van radicalisering.

Op initiatief van Vlaams minister Liesbeth Homans werd er een samenwerking opgezet tussen enerzijds het Wegweiser-contactpunt van Keulen en anderzijds de Antwerpse organisatie CEAPIRE om kennis en expertise uit te wisselen rond de preventie van radicalisering en gewelddadig extremisme. Deze samenwerking werd vandaag geformaliseerd via de ondertekening van een memorandum.

 

In het memorandum of understanding engageren CEAPIRE en ARBEITERWOHLFAHRT Keulen zich om elkaars werking beter te leren kennen en om een dieper inzicht te verwerven in hoe cases worden opgenomen. Ze zullen elkaar hierbij professionele ondersteuning en advies geven en zullen ervaringen en goede praktijken hieromtrent uitwisselen. De uitwisseling zal concreet vorm krijgen via werkbezoeken en webconferenties, aldus Liesbeth Homans.

 

Later op de dag was er ook nog een ontmoeting met de Duitse minister van Vluchtelingen en Integratie Joachim Stamp (FDP). “Minister Stamp toonde heel wat interesse in het systeem van verplichte inburgering in Vlaanderen”, besluit minister Homans.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is