Alle bevoegdheden voor activering en sanctionering horen samen bij gewesten

Door Liesbeth Homans op 18 november 2013, over deze onderwerpen: Activering, Werk zoeken en werkloosheid, Werken

Federaal minister Monica De Coninck verwijt de Vlaamse Regering vandaag dat ze te weinig werk maakt van het activeren van leefloners en langdurig werklozen. Maar de zwartepiet doorschuiven naar Vlaanderen, is intellectueel niet eerlijk, zegt Antwerps OCMW-voorzitter en Vlaams Parlementslid Liesbeth Homans.

"Als deze discussie iets aantoont, is het wel dat het arbeidsmarktbeleid totaal versnipperd is. Vlaanderen is dan wel bevoegd voor activering, maar kan alleen een performant beleid voeren als het ook de voorwaarden voor het krijgen van een leefloon kan bepalen en de sanctioneringbevoegdheid in handen krijgt. Anders blijft het voor Vlaanderen dweilen met de kraan open."

De gevolgen van de huidige versnippering van arbeidsmarktbevoegdheden laten zich ook duidelijk  voelen in Antwerpen: "Het Antwerpse OCMW wil 2 op de 3 activeerbare klanten ook effectief aan het werk zetten tegen het einde van deze legislatuur. Maar we zien duidelijk dat meer en meer leefloners weigeren om geactiveerd te worden.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is