150.000 euro subsidie voor aanpak radicalisering

Door Liesbeth Homans op 11 december 2014, over deze onderwerpen: Lokaal beleid, Syrië, Verandering
150.000 euro subsidie voor aanpak radicalisering

Vlaams minister Liesbeth Homans kent ruim 150.000 euro subsidies toe aan twee projecten die de radicalisering moeten tegengaan: de VVSG en vzw Motief. Die toekenning kadert in een preventieve aanpak van radicalisme in de Vlaamse steden.

De Vlaamse steden en gemeenten staan voor grote uitdagingen op dat vlak, zoals de problematiek van de Vlaamse Syriëstrijders bewijst. Met die projectsubsidies komt de minister tegemoet aan de nood aan een bovenlokaal aanspreekpunt en de vraag naar ondersteuning van de eerstelijnswerkers rond jongeren en radicalisering.

Het VVSG-project ontvangt 114.000 euro om de bestaande praktijkervaringen met radicalisering en polarisering in kaart te brengen en te peilen naar de noden en behoeften bij de andere steden met een vergelijkbare problematiek. Het project van vzw Motief ontvangt ruim 40.000 euro subsidies, die onder meer gebruikt zullen worden voor vormingsdagen en het beschikbaar stellen van materialen over de identiteitsontwikkeling van jongeren. Dat laatste project beperkt zich voorlopig tot zes steden waar de problematiek gekend en urgent is: Antwerpen, Brussel, Kortrijk, Maaseik, Mechelen en Vilvoorde.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is