Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Liesbeth Homans op 27 oktober 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) is tevreden dat het ontwerpdecreet Lokaal Bestuur vandaag definitief werd goedgekeurd door de Vlaamse regering. “Het decreet gaat nu naar het Vlaams parlement om bekrachtigd te worden”, aldus minister Homans.   Eerder deze maand zette …

Door Liesbeth Homans op 19 oktober 2017, over deze onderwerpen: Binnenlands Bestuur

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) heeft met verbazing kennis genomen van de aanbevelingen van het Congres van Lokale en Regionale Besturen van de Raad van Europa. “Met deze aanbevelingen toont men aan weinig tot niets van de ingewikkelde Belgische constructie af te weten …

Door Liesbeth Homans op 12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Verandering

De Raad van State levert een positief advies af over het Decreet Lokaal Bestuur. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans wil nu eerst enkele kwalitatieve aanbevelingen in het decreet verwerken. Daarna hoopt ze op een snelle goedkeuring door het Vlaams Parlement. “Dit is immers de …

Door Liesbeth Homans op 2 oktober 2017, over deze onderwerpen: Armoedebestrijding

Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA) is verbaasd over het voorbarige rapport van het Kinderrechtencommissariaat over de ‘1 euro-maaltijden’. “Ik heb nooit beweerd dat de 1 euro-maaltijden de kinderarmoede uit de wereld zouden helpen, maar het geld is wel beter besteed dan …

Door Liesbeth Homans op 2 oktober 2017, over deze onderwerpen: Inburgering en Integratie

Vlaams minister van Inburgering Liesbeth Homans (N-VA) staat achter de beslissing van de Raad van Bestuur van het Agentschap Integratie & Inburgering om de intentie tot herstructurering aan te kondigen. Volgens de minister is dit geen verrassing. “We hebben tijdens de asielcrisis extra middelen …

Door Liesbeth Homans op 29 september 2017

Vlaams minister bevoegd voor binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) laat er geen twijfel over bestaan: "zolang er onduidelijkheden zijn over het handhavingsproces van de Vlaamse erkenningscriteria, zal ik geen enkele lokale geloofsgemeenschap erkennen”.   Omzendbrief minister Geens slaat …